Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
API Otvorené údaje Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

API Otvorené údaje Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 12.04.2023 | Počet zobrazení: 101249

Štatistický úrad SR ponúka aplikačné programové rozhranie (API) poskytujúce prístup k vybraným údajom dostupným v databáze DATAcube. Ide o nástroj určený prevažne pre vývojárov a dátových analytikov, ktorí potrebujú údaje v otvorenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.

Údaje sú aktualizované každý pracovný deň o 10:00 a 22:00.

API
Otvorené údaje

Čo je JSON-stat?

JSON-stat je jednoduchý JSON (JavaScript Object Notation) dátový formát, ktorý bol špeciálne vytvorený pre štatistické tabuľky, ktoré môžu mať mnoho rozmerov (dimenzií). JSON-stat poskytuje hierarchickú štruktúru dát, ktorá obsahuje metaúdaje tabuľky, dimenzie a ich popis a samotné štatistické údaje. Bližšie informácie o tomto formáte nájdete na stránke https://json-stat.org/ (dostupné v anglickom jazyku).

Ako získam údaje?

Pre jednoduchší prístup k údajom sme vytvorili webové rozhranie, v ktorom nájdete zoznam všetkých dostupných tabuliek (dátových kociek databázy DATAcube.). V zozname je možné vyhľadávať tabuľky podľa ich názvu alebo jedinečného kódu, prípadne filtrovať podľa štatistickej oblasti a okruhu. V stĺpci Kompletné údaje sa nachádzajú URL odkazy na súbory obsahujúce všetky údaje tabuľky. Tieto odkazy sú dostupné len pre menšie tabuľky. Pre väčšie tabuľky je potrebné z dostupných údajov vytvoriť čiastočný výber.

Čiastočný výber je možné vytvoriť v detaile tabuľky, ten sa zobrazí po kliknutí na názov tabuľky. V detaile tabuľky si viete prostredníctvom formulára zostaviť vlastný výber z položiek dimenzii, nastaviť požadovaný jazyk a výstupný formát údajov. Za názvom každej dimenzie sa nachádza kódové označenie dimenzie, ktoré je odkazom na zoznam jej položiek vo formáte JSON-stat. Prístup k údajom podľa vášho vlastného výberu získate po stlačení tlačidla Generovať a následnom zobrazení vygenerovaného URL odkazu.

API umožňuje získať 3 typy údajov:

  1. Prehľad všetkých dátových tabuliek dostupných v API prostredníctvom URL odkazu https://data.statistics.sk/api/v2/collection?lang=sk vo formáte JSON-stat.
  2. Zoznam elementov dimenzie tabuľky vo formáte JSON-stat prostredníctvom URL odkazu https://data.statistics.sk/api/v2/dimension/cube_code/dim_code?lang=lang_code ,kde cube_code je osemmiestny kód tabuľky, dim_code je kód dimenzie tabuľky a lang_code je kód jazyka (sk alebo en) – nepovinné (predvolené sk)
  3. Požiadavka na údaje má formu URL odkazu, ktorý má nasledujúci tvar: https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/cube_code/PARAM1/PARAM2/PARAM3...?lang=lang_code&type=file_type, kde cube_code je osemmiestny kód tabuľky, PARAM1, PARAM2 .... sú kódy elementov dimenzií vybranej tabuľky. lang_code je kód jazyka (sk alebo en) – nepovinné (predvolené sk), file_type je typ súboru (json, csv, xml, xlsx, ods) – nepovinné (predvolené json). Na zostavenie linky môžete použiť formulár dostupný po kliknutí na detail tabuľky.

Prístup k údajom je bezplatný a nevyžaduje si registráciu. Na všetky údaje sa vzťahujú podmienky licencie Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0.  

Viac informácii je na stránke Návod na použitie pre API Otvorené údaje Štatistického úradu SR


Portál otvorených dát

Na základe uznesenia vlády SR č. 59/2015 z 11. februára 2015, ktorým vláda schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015, Štatistický úrad SR zverejňuje dostupné dáta v otvorených formátoch zároveň s textovým popisom obsahu zverejnených dát.

Otvorené údaje Štatistického úradu SR sú dostupné na portáli otvorených dát URL: https://data.gov.sk/

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Otvorené údaje Štatistického úradu SR sú dostupné priamo aj na stránkach:

Ostatné odkazy:

Všetky údaje sú k dispozícii zdarma viac informácii je uvedených v Podmienkách pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov Štatistického úradu SR


/wps/portal/ext/Databases/Open_data API Otvorené údaje Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A00UL90ARD318J62CS1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /API Otvorené údaje