Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Register priestorových jednotiek (REGPJ)
Print Mail PDF TW FB WA

Register priestorových jednotiek (REGPJ)

Posledná aktualizácia: 04.03.2020 | Počet zobrazení: 127272

Register priestorových jednotiek (REGPJ) je v správe odboru registrov a klasifikácií Štatistického úradu Slovenskej republiky ako samostatný register, pričom zohľadňuje vzájomné väzby územných kódov krajov, okresov, obcí, katastrálnych území a sídelných jednotiek Slovenskej republiky

Stiahnuť REGPJ (zip - 722 kB)

Priestorovými jednotkami v REGPJ sú: lokálna štatistická územná jednotka 2, územno-technická jednotka a základná sídelná jednotka.

Lokálna štatistická územná jednotka 2 (LŠÚJ2) je prvkom správnej štruktúry územia viazaná na osídlenie. Tvorí ju obec, mestská časť (v prípade Bratislavy a Košíc) alebo vojenský obvod. 
Územno-technická jednotka (UTJ) je prvkom plošnej štruktúry územia, ktorá nie je viazaná na osídlenie. Tvorí ju katastrálne územie.
Základná sídelná jednotka (ZSJ) je prvkom sídelnej štruktúry územia viazaná na osídlenie. Tvorí ju sídelná lokalita alebo urbanistický obvod (vo vybraných mestách).

Priestorové jednotky sú popisované názvami a identifikačnými kódmi.

Gestormi priestorových jednotiek sú:

  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - pre lokálne štatistické územné jednotky 2,
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - pre územno-technické jednotky,
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - pre základné sídelné jednotky.

Gestormi kódov priestorových jednotiek sú: 

  • Štatistický úrad Slovenskej republiky - pre kódy obcí a katastrálnych území,
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - pre kódy základných sídelných jednotiek.

Podkladom pre aktualizáciu registra priestorových jednotiek sú štatistické formuláre  Org 5-99 (pdf - 195 kB) (Hlásenie o obci - LŠÚJ2 ) a  Org 6-99  (pdf - 188 kB) (Hlásenie o územno-technickej jednotke - UTJ). Ide o štatistické výkazy, ktoré vypĺňajú príslušné katastrálne odbory okresných úradov pri vzniku, zmene, oprave a zániku LŠÚJ2 alebo UTJ a zasielajú ich na ŠÚ SR do 14. kalendárneho dňa po nadobudnutí účinnosti zmeny.


/wps/portal/ext/Databases/REGPJ Register priestorových jednotiek (REGPJ) Z6_VLP8BB1A0ORA40IFSUCFMS2G81 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /Register priestorových jednotiek