Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
REST API Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Print Mail PDF TW FB WA

REST API Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Posledná aktualizácia: 12.04.2023 | Počet zobrazení: 33570

Štatistický úrad SR ponúka širokej verejnosti otvorené REST API rozhranie pre poskytovanie údajov z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“). REST API pre RPO je aplikačné programové rozhranie (API), ktoré prostredníctvom Representational State Transfer (REST) umožňuje používateľom a externým aplikáciám zadávať dotazy a získavať aktuálne údaje z RPO. V prípade záujmu je možné stiahnuť si kompletný export údajov. Exportované súbory sú verejne prístupné na objektovom úložisku a pozostávajú z dvoch typov súborov, a to súborov  inicializačnej dávky a dennej dávky. Súbory obsahujú verejne prístupné aktuálne záznamy subjektov RPO vo formáte JSON. Aktualizácia údajov REST API prebieha denne v nočných hodinách.

Technické detaily k jednotlivým volaniam a prístup k REST API pre RPO je na: https://susrrpo.docs.apiary.io/

Prístup k údajom je bezplatný a nevyžaduje si registráciu. Štatistický úrad SR ako správca informačného systému RPO uplatňuje na použitie sprístupnených údajov z RPO uvedených v § 7 ods. 2 a § 7a ods. 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri právnických osôb") medzinárodnú verejnú licenciu Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0 (ďalej len „verejná licencia")./wps/portal/ext/Databases/RPO%20-%20Register%20pr%C3%A1vnick%C3%BDch%20os%C3%B4b/REST%20API%20pre%20RPO REST API Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Z6_VLP8BB1A0OL3E0QRSKUFQPH8C5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /RPO - Register právnických osôb /REST API pre RPO