Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Správy z merania dátovej kvality RPO
Print Mail PDF TW FB WA

Správy z merania dátovej kvality RPO

Posledná aktualizácia: 29.05.2024 | Počet zobrazení: 37299

Vzhľadom na dôležitosť RPO ako jedného zo základných informačných systémov verejnej správy, osobitne pri aplikácii zákona č. 177/2018 Z. z. zákon proti byrokracii, Štatistický úrad SR pristúpil v roku 2020 k pravidelnému meraniu kvality zapísaných údajov. Výsledky týchto meraní sú detailne popísané v priložených správach. Nápravu identifikovaných chýb vykonáva Štatistický úrad SR v spolupráci so správcami zdrojových registrov.


/wps/portal/ext/Databases/RPO%20-%20Register%20pr%C3%A1vnick%C3%BDch%20os%C3%B4b/V%C3%BDsledky%20merania%20d%C3%A1tovej%20kvality%20RPO Správy z merania dátovej kvality RPO Z6_VLP8BB1A0OL3E0QRSKUFQPH8G4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /RPO - Register právnických osôb /Výsledky merania dátovej kvality RPO