Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
STATdat.

STATdat.

Posledná aktualizácia: 19.09.2019

Vstup do databázy STATdat.


Databáza STATdat. obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Databáza obsahuje časové rady štatistických údajov, ktorých zdrojom je databáza DATAcube. V prípade ak nenájdete požadované údaje odporúčame využiť verejnú databázu DATAcube.

Systém zatriedenia jednotlivých reportov je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na štatistickom portáli www.statistics.sk. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme reportov v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Na konci názvu každého reportu sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jeho jedinečným identifikátorom. Reporty za Ukazovatele ekonomického vývoja SR obsahujú tabuľku údajov, filter pre výber roku a poznámky. Reporty za Preddefinované tabuľky sú rozšírené o tlačidlo pre vstup do databázy DATAcube., kde má užívateľ možnosť pracovať s multidimenzionálnou tabuľkou a vytvárať vlastné výbery. 

Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: PDF, XML, XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV a multidimenzionálne tabuľky do formátov: PDF a XLS

Reporty za Ukazovatele ekonomického vývoja SR sú zverejňované v súlade s Kalendárom prvého zverejnenia.

Prístup k údajom

Prístup k údajom nie je podmienený registráciou. Všetky údaje sú k dispozícii zdarma. Viac informácii je uvedených v Podmienkách pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov ŠÚ SR.

Technológia prezentácie

STATdat. je databáza údajov založená na technológií IBM Cognos BI. Oficiálne verzie podporovaných prehliadačov: Internet Explorer 9 a vyšší a Mozilla Firefox 28 a vyšší.


/wps/portal/ext/Databases/STATdat STATdat. Z6_VLP8BB1A002360ASJDS4523MM7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /STATdat.