Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané tabuľky z európskej štatistiky

Vybrané tabuľky z európskej štatistiky

Posledná aktualizácia: 29.11.2018

Úlohou Eurostatu je poskytovať štatistiky na európskej úrovni umožňujúce porovnanie medzi jednotlivými krajinami a regiónmi. Medzinárodné štatistiky informujú o stave a vývoji spoločnosti nielen v členských krajinách EÚ, ale aj v ďalších štátoch. Sú dôležitým, objektívnym a realistickým spôsobom merania toho, ako žijeme.

Medzi najčastejších užívateľov štatistických výstupov Eurostatu patria napr. medzinárodné i vládne inštitúcie, podniky, novinári a študenti. Databáza Eurostatu ponúka bezplatne širokej verejnosti rad významných a zaujímavých štatistických údajov. Súčasťou databázy sú aj preddefinované tabuľky.

Vybrané preddefinované tabuľky Eurostatu nájdete v slovenskej verzii na internetovej stránke ŠÚ SR v bloku Databázy, v DataCube., pod názvom Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu.

/wps/portal/ext/Databases/eu_tab Vybrané tabuľky z európskej štatistiky Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGUV2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /Vybrané tabuľky z európskej štatistiky