Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“
Print Mail PDF TW FB WA

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“

Posledná aktualizácia: 29.04.2019 | Počet zobrazení: 25191

Štatistický úrad Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa v zmysle §25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Prípravnej trhovej konzultácii k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020, ako aj v zmysle §25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte na adrese: jaroslav.ivanco@statistics.sk do 24.4.2019 do 15.00 hod, pričom v maile uveďte iniciály Vašej spoločnosti (názov, adresu, IČO) a meno a priezvisko osoby, ktorá sa zúčastní na úvodnej prezentácii projektu, ktorá sa uskutoční 26.4.2019 o 10:00 v priestoroch Štatistického úradu SR, Miletičova 3, Bratislava.

Samotné podkladové materiály k Prípravnej trhovej konzultácií nájdete na tomto linku: Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov (pdf - 1,7 M)

Prezentácia (pdf - 550 kB) z úvodnej prezentácie projektu v rámci Prípravnej trhovej konzultácie konanej dňa 26. 4. 2019.


/wps/portal/ext/aboutus/Pripomienkovanie%20k%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1m%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20%C5%A0%C3%9A%20SR/Jednotn%C3%BD%20IS%20pre%20z%C3%ADskavanie%20a%20vyhodnocovanie%20%C5%A1tatis Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“ Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0VS1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Pripomienkovanie k štúdiám uskutočniteľnosti ŠÚ SR /Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Jednotný informačný systém štatistických údajov“