Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov
Print Mail TW FB WA

Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov

Last update: 04.10.2019

Only in Slovak


/wps/portal/ext/aboutus/Pripomienkovanie%20k%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1m%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20%C5%A0%C3%9A%20SR/Jednotn%C3%BD%20IS%20pre%20z%C3%ADskavanie%20a%20vyhodnocovanie%20%C5%A1tatis Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0VS1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_Pripomienky /no_Verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-projektu