Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pripomienkovanie k výzve "Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy"
Print Mail TW FB WA

Pripomienkovanie k výzve "Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy"

Last update: 25.10.2019


Only in Slovak.


/wps/portal/ext/aboutus/Pripomienkovanie%20k%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1m%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20%C5%A0%C3%9A%20SR/Pripomienkovanie%20k%20v%C3%BDzve%20%E2%80%9ELep%C5%A1ie%20vyu%C5%BE%C3%ADvanie%20%C3%BAdajov%20in%C5%A1tit%C3%BAciami%20verejnej%20spr%C3%A1vy%E2%80%9C Pripomienkovanie k výzve "Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy" Z6_VLP8BB1A0GSE80QMHQ8716GOL5 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_Pripomienky /Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“(METAIS - projekt_1584)“