Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0028_02_2013_13000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0028_02_2013_13000

Popis fakturovaného plnenia
energie 1-3/2013
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
290.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-18/2007-TN
Dátum doručenia faktúry
2/14/13

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Regional. úrad ver. zdravotníctva
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Slov. part 1130/50 Pov. Bystrica
IČO
00610941

/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0028_02_2013_13000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013