Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0238_12_2014_18000

Detail faktúry č. F_0238_12_2014_18000

Popis fakturovaného plnenia
oprava kopírky
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
84.3
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0006/2014-42 3.12.2014
Dátum doručenia faktúry
12/15/14

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Lučivjanský Rudolf
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Spišská Nová Ves
IČO
35320214
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0238_12_2014_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013