Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0217_12_2013_18000

Detail faktúry č. F_0217_12_2013_18000

Popis fakturovaného plnenia
poštovné 11/2013
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
57.15
Číslo zmluvy / číslo objednávky
povolenie 30/2008 RPC Ke
Dátum doručenia faktúry
12/16/13

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
slovenská pošta a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Banská Bystrica
IČO
36631124
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0217_12_2013_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013