Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0224_12_2014_18000

Detail faktúry č. F_0224_12_2014_18000

Popis fakturovaného plnenia
elektrická energia- preddavok 12/2014
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
61.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
421130001 15.1.2014
Dátum doručenia faktúry
12/2/14

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Energa slovakia
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
36362727
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0224_12_2014_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013