Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0304_12_2017_18000

Detail faktúry č. F_0304_12_2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
dodanie a oprava neoného svietidla
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
66.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2017 12.12.2017
Dátum doručenia faktúry
12/14/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Emil Holub ELTERM servis
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Rozhanovce
IČO
11998971
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0304_12_2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013