Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0274_11-2017_18000

Detail faktúry č. F_0274_11-2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
preprava osôb - športový deň
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
240.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2017 8.11.2017
Dátum doručenia faktúry
11/15/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
AD MG Travel s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
31706509
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0274_11-2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013