Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0278_11_2017_18000

Detail faktúry č. F_0278_11_2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
vstupné , prehliadka kaštieľa - športový deň, SF
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
468.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2017 8.11.2017
Dátum doručenia faktúry
22.11.17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovenské národne múzeum
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
00164721
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0278_11_2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail 2013