Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0219_09-2017_18000

Detail faktúry č. F_0219_09-2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
oprava bŕzd a výmena oleja KIA KE570GV
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
555.97
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2017 7.9.2017
Dátum doručenia faktúry
9/18/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Motor- Car Košice s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
3618595
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0219_09-2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013