Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0180_10_2018_18000

Detail faktúry č. F_0180_10_2018_18000

Popis fakturovaného plnenia
elektrina 9/2018 MI
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
11.9
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Dohoda o zabezpečení správy a poskytovaní služieb a médií v BZS Michalovce 28.1.1999
Dátum doručenia faktúry
10/12/18

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Správa budov s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
36186406
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0180_10_2018_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013