Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0252_10_2017_18000

Detail faktúry č. F_0252_10_2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
oprava hasiacích prístrojov
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
83.4
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2017 19.10.2017
Dátum doručenia faktúry
10/30/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Livonec SK s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
48121347
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0252_10_2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013