Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0176_09_2014_18000

Detail faktúry č. F_0176_09_2014_18000

Popis fakturovaného plnenia
3. splátka za kom. odpad
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
360.36
Číslo zmluvy / číslo objednávky
B/2014/210600/B201400188998/25
Dátum doručenia faktúry
9/17/14

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Mesto Košice
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
00691135
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0176_09_2014_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013