Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0250_12_2016_18000

Detail faktúry č. F_0250_12_2016_18000

Popis fakturovaného plnenia
mobilné hovory 11/2016
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
63.1
Číslo zmluvy / číslo objednávky
HVPS 18200-0061/2010 4.2.2010
Dátum doručenia faktúry
1.12.16

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Orange Slovensko a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
35697270
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0250_12_2016_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail 2013