Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0246_12_2015_18000

Detail faktúry č. F_0246_12_2015_18000

Popis fakturovaného plnenia
kalendáre na rok 2016
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
84.62
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Z201535657_7 elektronické trhovisko 20.11.2015
Dátum doručenia faktúry
12/7/15

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Papier servis s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
36577308
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0246_12_2015_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013