Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0221_12_2013_18000

Detail faktúry č. F_0221_12_2013_18000

Popis fakturovaného plnenia
preprogramovanei ústredne
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
360.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0006/2013-45
Dátum doručenia faktúry
12/18/13

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Ing.P.Halač X com
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
11797941
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0221_12_2013_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013