Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0220_12_2013_18000

Detail faktúry č. F_0220_12_2013_18000

Popis fakturovaného plnenia
refakturácia nákladov
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
52.15
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-3/2013-KE
Dátum doručenia faktúry
12/17/13

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Regionál.úrad verej. zdravot.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Trebišov
IČO
17335434
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0220_12_2013_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013