Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0177_08_2016_18000

Detail faktúry č. F_0177_08_2016_18000

Popis fakturovaného plnenia
odvoz odpadu 3. splátka 2016 Rožňava
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
25.62
Číslo zmluvy / číslo objednávky
rozhodnutie 1620006922/2016 10.3.2016
Dátum doručenia faktúry
8/16/16

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Mesto Rožňava
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Rožňava
IČO
00328758
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0177_08_2016_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013