Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0246_10_2017_18000

Detail faktúry č. F_0246_10_2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
softwer Softip 4.Q.2017
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
132.66
Číslo zmluvy / číslo objednávky
12024300 20.7.2004
Dátum doručenia faktúry
10/24/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Softip a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
36785512
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0246_10_2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013