Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0250_12_2015_18000

Detail faktúry č. F_0250_12_2015_18000

Popis fakturovaného plnenia
oprava a odťah auta na STK - Peugeot
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
140.36
Číslo zmluvy / číslo objednávky
obj. 18200-0006/2015-27 30.11.2015
Dátum doručenia faktúry
12/7/15

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Autoservis H Point s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
43838286
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0250_12_2015_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013