Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0221_10_2016_18000

Detail faktúry č. F_0221_10_2016_18000

Popis fakturovaného plnenia
prev.náklady 1.9.2016-7.10.2016 alik.časť Michalovce
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
-26.81
Číslo zmluvy / číslo objednávky
dohoda DOH 2-17/2016 -KE 22.7.2016
Dátum doručenia faktúry
10/25/16

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
JUDr. Marcinová Iveta advokátka
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Michalovce
IČO
35516500
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0221_10_2016_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013