Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0247_10_2017_18000

Detail faktúry č. F_0247_10_2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
kancelársky materiál - VÚC 2017
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
1070.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Z201752850_Z 17.10.2017
Dátum doručenia faktúry
10/25/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Lamitec s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
35710691
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0247_10_2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013