Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0217_11_2015_18000

Detail faktúry č. F_0217_11_2015_18000

Popis fakturovaného plnenia
údržba plynových kotlov 10/2015 Košice
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
298.75
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-42/2009-KE 1.11.2009
Dátum doručenia faktúry
11/9/15

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Profit real s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
36206598
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0217_11_2015_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013