Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0217_11_2015_18000

Detail faktúry č. F_0217_11_2015_18000

Popis fakturovaného plnenia
údržba plynových kotlov 10/2015 Košice
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
298.75
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-42/2009-KE 1.11.2009
Dátum doručenia faktúry
9.11.15

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Profit real s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
36206598
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0217_11_2015_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail 2013