Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0240_10_2017_18000

Detail faktúry č. F_0240_10_2017_18000

Popis fakturovaného plnenia
výmena rozvodov,oprava bŕzd,výmena tlmičov TV
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
600.98
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2017 6.10.2017
Dátum doručenia faktúry
10/17/17

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
AUMO s.r.o. Trebišov
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
trebišov
IČO
36183113
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0240_10_2017_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013