Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0258_12_2015_18000

Detail faktúry č. F_0258_12_2015_18000

Popis fakturovaného plnenia
energie, vodné ,stočné 11/2015 rožňava
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
78.96
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-8/2014-KE 6.8.2014
Dátum doručenia faktúry
17.12.15

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Rožňava
IČO
17335957
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0258_12_2015_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail 2013