Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0251_12_2015_18000

Detail faktúry č. F_0251_12_2015_18000

Popis fakturovaného plnenia
ubytovanie- služobné cesty 11/2015
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
75.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0006/2015-13 trvalá objednávka 24.4.2015
Dátum doručenia faktúry
12/9/15

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
OZK Service s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
31339808
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0251_12_2015_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013