Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0219_12_2018_18000

Detail faktúry č. F_0219_12_2018_18000

Popis fakturovaného plnenia
nákup PH 11/2018
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
1110.42
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-25/2005-130 28.11.2005
Dátum doručenia faktúry
12/5/18

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovnaft a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
31322832
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0219_12_2018_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013