Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0218_11_2014_18000

Detail faktúry č. F_0218_11_2014_18000

Popis fakturovaného plnenia
vodné, stočné 10/2014 Sp.N.ves
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
14.72
Číslo zmluvy / číslo objednávky
dohoda č.6/2001 27.9.2001
Dátum doručenia faktúry
11/14/14

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovenská sporiteľňa a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
00151653
/wps/portal/ext/aboutus/economy/2013 F_0218_11_2014_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34C3 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2013