Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0266_12_2020_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0266_12_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
výkon správy 12/2020 Michalovce
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
50.9
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Dohoda o zabezpečení správy a poskytovaní služieb a médií v BZS Michalovce 28.1.1999
Dátum doručenia faktúry
11.12.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Správa budov s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Michalovce
IČO
36186406

/wps/portal/ext/aboutus/economy/2020 F_0266_12_2020_18000 Z6_VLP8BB1A081630QDLLRVAMJBH4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /no_faktura detail 2020