Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0263_12_2020_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0263_12_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
zrážková voda 11/2020 SNV
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
14.8
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Dohoda č.6/2001 27.9.2001
Dátum doručenia faktúry
10.12.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovenská sporiteľňa a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
00151653

/wps/portal/ext/aboutus/economy/2020 F_0263_12_2020_18000 Z6_VLP8BB1A081630QDLLRVAMJBH4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /no_faktura detail 2020