Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0259_12_2020_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0259_12_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
nákup pohonných hmôt 11/2020
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
320.48
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-25/2005-130 28.11.2005
Dátum doručenia faktúry
4.12.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovnaft a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
31322832

/wps/portal/ext/aboutus/economy/2020 F_0259_12_2020_18000 Z6_VLP8BB1A081630QDLLRVAMJBH4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /no_faktura detail 2020