Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0197_09_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 76.75
F_0197_08_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 51.51
F_0196_11_2018_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0196_11_2013_18000 Orange Slovensko, a.s. 199.97
F_0196_10_2015_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2758.56
F_0196_10_2014_18000 Softip 132.66
F_0196_09_2019_18000 Interiér Invest s.r.o. 222.5
F_0196_09_2016_18000 Profit real s.r.o. 1206.59
F_0196_08_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 21.58
F_0195_11_2018_18000 Slovnaft a.s. 679.69
F_0195_11_2013_18000 JUDr.Marcinová Iveta -48.6
F_0195_10_2015_18000 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 51.0
F_0195_10_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 87.14
F_0195_09_2019_18000 Milan Koyš -Vodár 99.9
F_0195_09_2016_18000 Mesto Košice 367.29
F_0195_08_2017-18000 Slovenská pošta a.s. 74.75
F_0194_11_2018_18000 Zberné suroviny Žilina a.s. 30.0
F_0194_11_2013_18000 HA-KL s.r.o. 92.7
F_0194_10_2015_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0194_10_2014_18000 JUDr. Marcinová Iveta 27.95
F_0194_09_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 33.25
F_0194_09_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 27.8
F_0194_08_2017_18000 O2 Business Services a.s. 210.41
F_0193_11_2018_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0193_11_2013_18000 Reg.úrad verej.zdravotníctva 29.39
F_0193_10_2015_18000 ZSE Energia a.s. 62.0
F_0193_10_2014_18000 Gabriel Peregrin pegas 335.12
F_0193_09_2019_18000 Orange Slovensko a.s. 74.93
F_0193_09_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.27
F_0193_08_2017_18000 Slovak Telecom a.s. 15.1
F_0192_11_2018_18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0192_11_2013_18000 Cobise s.r.o. 948.0
F_0192_10_2015_18000 Správa budov s.r.o. -65.62
F_0192_10_2014_18000 Profit real s.r.o. 1842.34
F_0192_09_2019-18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 15.61
F_0192_09_2016_18000 Petit Press a.s. 41.25
F_0192_08_2017_18000 Mesto Rožňava 25.55
F_0191_11_2018_18000 Krídla s.r.o. 745.0
F_0191_11_2013_18000 Profit real s.r.o. 2047.49
F_0191_10_2015_18000 Orange Slovensko a.s. 66.54
F_0191_10_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 18.2
F_0191_09_2019-18000 Profit real s.r.o. 2098.78
F_0191_09_2016_18000 Správa budov s.r.o. 13.36
F_0191_08_2017-18000 Yellow Košice s.r.o. 195.0
F_0190_11_2018_18000 X logisticis s.r.o. 362.0
F_0190_11_2013_18000 Martin Molčan D-colsulting 249.0
F_0190_10_2014_18000 Slovenská pošta a.s. 101.2
F_0190_09_2019_18000 Slovenská pošta a.s. 126.6
F_0190_09_2016_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0190_09_2015_18000 Auto Gabriel s.r.o. 315.47
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013