Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0226_09-2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 25.67
F_0225_12_2018_18000 Slovenská pošta a.s. 57.35
F_0225_12_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 91.28
F_0225_11_2015_18000 Satelitná televízia Skylink 34.0
F_0225_10_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 14.42
F_0225_09-2017-18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14.62
F_0224_12_2018_18000 O2 Business Services a.s. 82.19
F_0224_12_2014_18000 Energa slovakia 61.0
F_0224_11_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 25.57
F_0224_10_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 86.21
F_0224_09-2017-18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 33.52
F_0223_12_2018_18000 DRAJV s.r.o. 30.0
F_0223_12_2014_18000 Slovenská sporiťeľňa a.s. 193.76
F_0223_12_2013_18000 T.Varga TSV papier 848.32
F_0223_11_2015_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2747.94
F_0223_10_2016_18000 satelitná televízia Skylink 39.7
F_0223_09-2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 73.38
F_0222_12_2018_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2207.8
F_0222_12_2013_18000 JUDr.Marcinová Iveta 48.6
F_0222_11_2015_18000 AUMO s.r.o. 105.89
F_0222_11_2014_18000 Orange Slovensko a.s. 79.97
F_0222_10-2016-18000 JUDr.Simona Marcinová advokátka -19.23
F_0222_09-2017-18000 Správa budov s.r.o. 12.94
F_0221_12_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 165.98
F_0221_12_2013_18000 Ing.P.Halač X com 360.0
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013