Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0109_05_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 14.28
F_0109_04_2017_18000 Orange Slovensko a.s. 38.95
F_0108_07_2013_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0108_06_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 20.04
F_0108_06_2014_18000 Energa Slovakia s.r.o. 61.0
F_0108_05_2016_18000 Slovak Telecom a.s. 981.96
F_0108_05_2015_18000 Profit real s.r.o. 368.5
F_0108_04_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. -1.96
F_0107_07_2013_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0107_06_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 117.47
F_0107_06_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 3256.13
F_0107_05_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 21.43
F_0107_05_2015_18000 Profit real s.r.o. 2028.22
F_0107_04_2017_18000 Mesto Rožňava 25.55
F_0106_07_2013_18000 Energia Slovakia s.r.o. 61.0
F_0106_06_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 40.75
F_0106_06_2014_18000 Slávik Emil 335.02
F_0106_05_2016_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2854.18
F_0106_05_2015_18000 SEO s.r.o. , poradensko-vzdelávacia a vydavateľská činnosť 35.0
F_0106_04_2017_18000 Softip a.s. 132.66
F_0105_07_2013_18000 Perex a.s. 222.0
F_0105_06_2018_18000 Správa budov s.r.o. 18.65
F_0105_06_2014_18000 Petit Press a.s. 39.0
F_0105_05_2016_18000 Motor-Car s.r.o. 166.84
F_0105_05_2015_18000 Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania 69.0
F_0105_04_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 40.88
F_0104_06_2018_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0104_06_2013_18000 Orange Slovensko a.s. 189.66
F_0104_05_2016_18000 DŠS dopravno doškolovacie stredisko 30.0
F_0104_05_2015_18000 Slovenská pošta a.s. 742.3
F_0104_05_2014_18000 JUDr.Marcinová Iveta -48.6
F_0104_04_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 40.84
F_0103_06_2018_18000 Správa budov s.r.o. 11.76
F_0103_06_2013_18000 Regionálny úrad ver.zdravotníctva 24.02
F-0103_05_2016_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0103_05_2015_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0103_05_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 178.4
F_0103_04_2017_18000 Správa budov s.r.o. 24.73
F_0102_06_2018_18000 O2 Business Services a.s. 273.11
F_0102_06_2013_18000 Správa budov s.r.o. 33.58
F_0102_05-2016_18000 ZSE Energia a.s. 35.0
F_0102_05_2015_18000 Správa budov s.r.o. 17.92
F_0102_05_2014_18000 Orange Slovensko a.s. 119.83
F_0102_04_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. -2.22
F_0101_06_2018_18000 Slovenská pošta a.s. 264.4
F_0101_06_2013_18000 Softip a.s. 48.0
F_0101_05_2016_18000 ZSE Energia a.s. 35.0
F_0101_05_2015_18000 Softip a.s. 132.66
F_0101_05_2014_18000 Regionálny úrad verejn. zdrav. 21.51
F_0101_04-2017_18000 OZK Servise s.r.o. 222.0
F_0100_06_2018_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2808.2
F_0100_06_2013_18000 VAŠA Slovensko 3987.0
F_0100_05_2016_18000 JUDr.Marcinová Iveta -27.95
F_0100_05_2015_18000 Slovak Telecom a.s. 743.95
F_0100_05_2014_18000 SWISS s.r.o. 31.2
F_0100_04_2017_18000 Profit real s.r.o. 1894.34
F_0099_06_2018_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0099_06_2013_18000 JUDr. Marcinová Iveta 48.6
F_0099_05_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 73.61
F_0099_05_2015_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2482.35
F_0099_04_2017_18000 RAMcom s.r.o. 164.58
F_0099_04_2014_18000 Tibor Varga TSV papier 554.04
F_0098_06_2018_18000 Slovnaft a.s. 1024.55
F_0098_06_2013_18000 Slovenská pošta a.s. 584.95
F_0098_05_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2.35
F_0098_05_2015_18000 ZSE Energia a.s. 62.0
F_0098_05_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 14.3
F_0098_04_2017_18000 Slovenská pošta a.s. 20026.6
F_0097_06_2018_18000 Ing. Jenčík Jozef 108.0
F_0097_06_2013_18000 Profil reál s.r.o. 1769.7
F_0097_05_2016_18000 Motor-Car Michalovce s.r.o. 240.35
F_0097_05_2015_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0097_05_2014_18000 Slovenská pošta a.s. 5579.4
F_0097_04_2017_18000 Správa budov s.r.o. -2.34
F_0096_06_2018_18000 Ing.Jenčík Jozef 99.0
F_0096_06_2013_18000 Profil reál s.r.o. 365.8
F_0096_05_2016_18000 Softip a.s. 132.66
F_0096_05_2015_18000 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 51.0
F_0096_05_2014_18000 Profit real. s.r.o. 1957.3
F_0096_04_2017_18000 Správa budov s.r.o. -2.02
F_0095_06_2018_18000 Petit press a.s. 53.15
F_0095_06_2013_18000 Profit reál s.r.o. 318.0
F_0095_05_2015_18000 JUDr.Iveta Marcinová -27.95
F_0095_05_2014_18000 SPP a.s. 51.0
F_0095_04-2017_18000 Správa budov s.r.o. 23.18
F_0095_04_2016_18000 JUDr.Marcinová Iveta - komerčný právnik -27.95
F_0094_06_2018_18000 JUDr.Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0094_06_2013_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0094_05_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 310.75
F_0094_05_2014_18000 Správa budov s.r.o. 24.68
F_0094_04_2017_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0094_04_2016_18000 Orange Slovensko a.s. 48.92
F_0093_06_2018_18000 JUDr.Iveta Marcinová , advokátka -21.87
F_0093_06_2013_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0093_05_2015_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 87.05
F_0093_05_2014_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0093_04_2017_18000 O2 Business Services a.s. 127.98
F_0093_04_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 273.06
F_0092_06_2013_18000 T-COM a.s. 581.16
F_0092_05_2018_18000 Orange Slovensko a.s. 50.44
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013