Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0209_10_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 24.36
F_0209_09_2017_18000 Stredoslovenská energetika a.s. 43.0
F_0208_12_2013_18000 Oskar Gonda autoškola 21.0
F_0208_11_2018_18000 Profit real s.r.o. 2990.35
F_0208_11_2014_18000 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 51.0
F_0208_10_2016_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2588.58
F_0208_10_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 90.24
F_0208_09_2017_18000 Stredoslovenská energetika a.s. 6.0
F_0207_12_2013_18000 SPP a.s. 100.0
F_0207_11_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 18.18
F_0207_11_2014_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 440.11
F_0207_10_2016_18000 ZSE Energia a.s. 35.0
F_0207_10_2015_18000 Softip a.s. 132.66
F_0207_09_2017_18000 Petit press a.s. 48.93
F_0206_12_2013_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0206_11_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 18.02
F_0206_11_2014_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0206_10_2016_18000 O2 Business Services a.s. 74.53
F_0206_10_2015_18000 Profit real s.r.o. 2139.92
F_0206_09_2017_18000 Slovak Telecom a.s. 15.18
F_0205_12_2013_18000 VAŠA Slovensko, s.r.o. 2337.0
F_0205_11_2018_18000 Livonec SK , s.r.o. 79.2
F_0205_11_2014_18000 Profit real s.r.o. 298.75
F_0205_10_2016_18000 Mesto Rožňava 25.62
F_0205_10_2015_18000 OZK Service s.r.o. 303.0
F_0205_09_2017_18000 Future Technologies a.s. 276.0
F_0204_12_2013_18000 Energa Slovakia s.r.o. 61.0
F_0204_11_2018_18000 Správa budov s.r.o. 16.69
F_0204_11_2014_18000 Motor -car s.r.o. 209.92
F_0204_10_2016_18000 ZSE Energia a.s. 35.0
F_0204_10_2015_18000 Datacomp s.r.o. 95.0
F_0204_09_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 73.38
F_0203_12_2013_18000 Skylink 14.4
F_0203_11_2018_18000 Slovenská pošta a.s. 69.1
F_0203_11_2014_18000 Energa Slovakia 61.0
F_0203_10_2016_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0203_10_2015_18000 Slovenská pošta a.s. 201.65
F_0203_08_2017_18000 Orange Slovensko a.s. 56.87
F_0202_12_2013_18000 Autoservis H-point 234.76
F_0202_11_2018_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0202_11_2014_18000 Profit real s.r.o. 251.16
F_0202_10_2016_18000 Slovak Telecom a.s. 15.11
F_0202_10_2015_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 18.02
F_0202_08_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14.4
F_0201_12_2013_18000 Petit press a.s. 39.0
F_0201_11_2018_18000 Správa budov s.r.o. 10.14
F_0201_10_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 31.85
F_0201_10_2015_18000 Mesto Rožňava 25.55
F_0201_10_2014_18000 Autočaluníctvo s.r.o. 83.0
F_0201_08_2017_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0200_12_2013_18000 T.Varga TSV papier 131.23
F_0200_11_2018_18000 Slávik Emil 805.4
F_0200_10_2015_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0200_10_2014_18000 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 4.17
F_0200_09_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17.27
F_0200_08_2017_18000 Správa budov s.r.o. 18.08
F_0199_11_2018_18000 Motor-Car Košice s.r.o. 1563.91
F_0199_11_2013_18000 Regionálny úrad ver.zdrav. 53.45
F_0199_10_2015_18000 Správa budov s.r.o. 13.99
F_0199_10_2014_18000 Regionálny úrad verej. zdravotníctva 57.53
F_0199_09_2016_18000 Orange Slovensko a.s. 63.22
F_0199_08_2017_18000 Správa budov s.r.o. 13.37
F_0198_12_2013_18000 Aumo, s.r.o. 56.6
F_0198_11_2018_18000 Martin Molčan - Regnum 249.0
F_0198_10_2015_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.67
F_0198_10_2014_18000 Orange Slovensko, a.s. 84.24
F_0198_09_2016_18000 Autobusová preprava MG-Travel s.r.o. 180.0
F_0198_08_2017_18000 Profit real s.r.o. 2405.05
F_0197_11_2018_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2701.8
F_0197_11_2013_18000 Autoservis H point s.r.o. 423.78
F_0197_10_2015_18000 Slovak Telecom a.s. 515.47
F_0197_10_2014_18000 Mesto Rožňava 25.55
F_0197_09_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 76.75
F_0197_08_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 51.51
F_0196_11_2018_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0196_11_2013_18000 Orange Slovensko, a.s. 199.97
F_0196_10_2015_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2758.56
F_0196_10_2014_18000 Softip 132.66
F_0196_09_2016_18000 Profit real s.r.o. 1206.59
F_0196_08_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 21.58
F_0195_11_2018_18000 Slovnaft a.s. 679.69
F_0195_11_2013_18000 JUDr.Marcinová Iveta -48.6
F_0195_10_2015_18000 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 51.0
F_0195_10_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 87.14
F_0195_09_2016_18000 Mesto Košice 367.29
F_0195_08_2017-18000 Slovenská pošta a.s. 74.75
F_0194_11_2018_18000 Zberné suroviny Žilina a.s. 30.0
F_0194_11_2013_18000 HA-KL s.r.o. 92.7
F_0194_10_2015_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0194_10_2014_18000 JUDr. Marcinová Iveta 27.95
F_0194_09_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 27.8
F_0194_08_2017_18000 O2 Business Services a.s. 210.41
F_0193_11_2018_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0193_11_2013_18000 Reg.úrad verej.zdravotníctva 29.39
F_0193_10_2015_18000 ZSE Energia a.s. 62.0
F_0193_10_2014_18000 Gabriel Peregrin pegas 335.12
F_0193_09_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.27
F_0193_08_2017_18000 Slovak Telecom a.s. 15.1
F_0192_11_2018_18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0192_11_2013_18000 Cobise s.r.o. 948.0
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013