Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0192_10_2015_18000 Správa budov s.r.o. -65.62
F_0192_10_2014_18000 Profit real s.r.o. 1842.34
F_0192_09_2016_18000 Petit Press a.s. 41.25
F_0192_08_2017_18000 Mesto Rožňava 25.55
F_0191_11_2018_18000 Krídla s.r.o. 745.0
F_0191_11_2013_18000 Profit real s.r.o. 2047.49
F_0191_10_2015_18000 Orange Slovensko a.s. 66.54
F_0191_10_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 18.2
F_0191_09_2016_18000 Správa budov s.r.o. 13.36
F_0191_08_2017-18000 Yellow Košice s.r.o. 195.0
F_0190_11_2018_18000 X logisticis s.r.o. 362.0
F_0190_11_2013_18000 Martin Molčan D-colsulting 249.0
F_0190_10_2014_18000 Slovenská pošta a.s. 101.2
F_0190_09_2016_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0190_09_2015_18000 Auto Gabriel s.r.o. 315.47
F_0190_08-2017_18000 Stredoslovenská energetika a.s. 21.0
F_0189_11_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 32.51
F_0189_11_2013_18000 L&Š, s.r.o. 122.92
F_0189_10_2014_18000 Slovak Telekom a.s. 418.28
F_0189_09_2016_18000 Slovenská pošta a.s. 56.2
F_0189_09_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 76.79
F_0189_08_2017_18000 Stredoslovenská energetika a.s. 43.0
F_0188_11_2013_18000 AJ Produkty a.s. 90.0
F_0188_10_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 84.2
F_0188_10_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 55.97
F_0188_09_2016_18000 O2 Business Services a.s. 69.96
F_0188_09_2015_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 16.22
F_0188_08_2017_18000 Stredoslovenská energetika a.s. 6.0
F_0187_11_2013_18000 T.Varga TSV papier 415.15
F_0187_10_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 13.11
F_0187_10_2014_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2932.08
F_0187_09_2016_18000 Slovak Telecom a.s. 139.67
F_0187_09_2015_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0187_08_2017-18000 Stredoslovenská energetika a.s. 72.0
F_0186_11_2013_18000 Slovenská pošta a.s. 311.8
F_0186_10_2018_18000 Softip a.s. 132.66
F_0186_10_2014_18000 Správa budov s.r.o. 14.86
F_0186_09_2016_18000 ZSE Energia a.s. 35.0
F_0186_09_2015_18000 Slovenská pošta a.s. 89.3
F_0186_08_2017_18000 JUDr.Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0185_11_2013_18000 T. Varga TSV papier 575.99
F_0185_10_2018_18000 Nicholtrackt s.r.o. 477.0
F_0185_10_2014_18000 SPP a.s. 51.0
F_0185_09_2016_18000 ZSE energia a.s. 35.0
F_0185_09_2015_18000 Správa budov s.r.o. 16.12
F_0185_08-2017-18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0184_11_2013_18000 Region. úrad verejn. zdravotníctva 44.12
F_0184_10_2018_18000 Orange Slovensko a.s. 63.08
F_0184_10_2014_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0184_09_2016_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0184_09_2015_18000 Mesto Košice 360.36
F_0184_07_2017_18000 Orange Slovensko a.s. 63.59
F_0183_11_2013_18000 Slovak telekom, a.s. 582.67
F_0183_10_2018_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 661.5
F_0183_10_2014_18000 Profit Real s.r.o. 298.75
F_0183_09_2016_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 1993.67
F_0183_09_2015_18000 JUDr.Marcinová, komerčný právnik -27.95
F_0183_07_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2.47
F_0182_11_2013_18000 Clean tonery, s.r.o. 1725.12
F_0182_10_2018_18000 Profit real s.r.o. 2085.7
F_0182_10_2014_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0182_09_2015-18000 Profit real s.r.o. 1802.95
F_0182_08_2016_18000 Orange Slovensko a.s. 50.3
F_0182_07_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 12.78
F_0181_11_2013_18000 Správa budov, s.r.o. 50.9
F_0181_10_2018_18000 O2 Business Services 76.34
F_0181_10_2014_18000 Orange Slovensko a.s. 88.33
F_0181_09_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 17.66
F_0181_08_2016_18000 BE-SOFT a.s. 60.0
F_0181_07-2017_18000 Softip a.s. 132.66
F_0180_11_2013_18000 VAŠA Slovensko, s.r.o. 2598.0
F_0180_10_2018_18000 Správa budov s.r.o. 11.9
F_0180_10_2014_18000 Energa Slovakia 61.0
F_0180_09_2015_18000 Slovak Telecom a.s. 498.48
F_0180_08_2016_18000 regionálny úrad verejného zdravotníctva 17.32
F_0180_07_2017_18000 Profit real s.r.o. 2079.0
F_0179_11_2013_18000 Správa budov, s.r.o. 23.33
F_0179_10_2018_18000 Správa budov s.r.o. 17.46
F_0179_10_2014_18000 Slovenská sporiteľnňa a.s. 71.77
F_0179_09_2015_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2060.95
F_0179_08_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 76.75
F_0179_07_2017_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 17.35
F_0178_11_2013_18000 Správa budov, s.r.o. 90.73
F_0178_10_2018_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0178_09_2015_18000 Petit Press a.s. 39.0
F_0178_09_2014_18000 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 19.93
F_0178_08_2016_18000 Profit real s.r.o. 1118.58
F_0178_07_2017-18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 73.38
F_0177_11_2013_18000 SPP, a.s. 84.0
F_0177_10_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 28.62
F_0177_09_2015_18000 ZSE Energia a.s. 62.0
F_0177_09_2014_18000 Profit real s.r.o. 1864.15
F_0177_08_2016_18000 Mesto Rožňava 25.62
F_0177_07-2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 21.08
F_0176_11_2013_18000 Energa Slovakia 61.0
F_0176_10_2018_18000 Slovenská pošta a.s. 148.6
F_0176_09_2015_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0176_09_2014_18000 Mesto Košice 360.36
F_0176_08_2016_18000 Správa budov s.r.o. 62.69
F_0176_07_2017_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013