Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0142_08_2014_18000 Edenred Slovakia, s.r.o. 1942.58
F_0142_07_2015_18000 Slovenská pošta a.s 243.6
F_0142_06_2017_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 51.96
F_0142_06_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 35.1
F_0141_09_2013_18000 Petit press, a.s. 40.5
F_0141_08_2018_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0141_07_2015_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 3080.81
F_0141_07_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 15.22
F_0141_06_2017_18000 JUDr.Marcinová Simona advokátka -24.84
F_0141_06_2016_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 114.59
F_0140_09_2013_18000 Profit real, s.r.o. 278.83
F_0140_08_2018_18000 Správa budov s.r.o. 15.29
F_0140_07_2015_18000 Slovak Telecom a.s. 630.97
F_0140_07_2014_18000 Orange Slovensko, a.s. 72.77
F_0140_06_2017_18000 JUDr. Marcinová Iveta advokátka -21.87
F_0140_06_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 45.31
F_0139_09_2013_18000 SPP 26.0
F_0139_08_2018_18000 Slovnaft a.s. 345.13
F_0139_07_2015_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0139_07_2014_18000 Softip, a.s. 132.66
F_0139_06_2016_18000 Profit real s.r.o. 1172.21
F_0139_05_2017_18000 Mesto Košice 360.36
F_0138_09_2013_18000 Marton-servis, s.r.o. 30.0
F_0138_08_2018_18000 Edenred Slovakia a.s. 2755.0
F_0138_07_2015_18000 ZSE Energia a.s. 62.0
F_0138_07_2014_18000 Perex a.s. 90.0
F_0138_06_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 19.64
F_0138_05_2017_18000 Orange Slovensko a.s. 60.47
F_0137_09_2013_18000 Energa Slovensko 61.0
F_0137_08_2018_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0137_07_2015_18000 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 51.0
F_0137_07_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 71.77
F_0137_06_2016_18000 OZK Service s.r.o. 153.0
F_0137_05_2017_18000 A.R.S.spol. s.r.o. 114.51
F_0136_08_2018_18000 JUDR. Iveta Marcinová - advokátka -21.87
F_0136_08_2013_18000 Orange Slovensko, a.s. 192.47
F_0136_07_2014_18000 Profit real s.r.o. 1798.7
F_0136_06_2016_18000 Mesto Košice 367.29
F_0136_06_2015_18000 Orange Slovensko a.s. 72.23
F_0136_05_2017_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 12748.18
F_0135_08_2013_18000 Mesto Rožňava 2555.0
F_0135_07_2018_18000 Softip a.s. 132.66
F_0135_07_2014_18000 Slovenská pošta a.s. 250.6
F_0135_06_2016_18000 Petit Press a.s. 41.25
F_0135_06_2015_18000 Miroslav Hencel H&T 168.0
F_0135_05_2017_18000 Profit real s.r.o. 685.88
F_0134_08_2013_18000 JUDr.Marcinová Iveta 48.6
F_0134_07_2018_18000 Orange Slovensko a.s. 59.63
F_0134_07_2014_18000 SPP, a.s. 51.0
F_0134_06_2016_18000 Mesto Rožňava 25.62
F_0134_06_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 18.96
F_0134_05_2017_18000 Správa budov s.r.o. 16.96
F_0133_08_2013_18000 Profit real, s.r.o. 189.76
F_0133_07_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 37.09
F_0133_07_2014_18000 JUDr.Marcinová Iveta -48.6
F_0133_06_2016_18000 Slovenská pošta a.s. 486.7
F_0133_06_2015_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 109.06
F_0133_05_2017-18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 19.92
F_0132_08_2013_18000 Region.úrad.verejn.zdravot. 21.2
F_0132_07_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 32.19
F_0132_07_2014_18000 Slovak Telekom a.s. 769.16
F_0132_06_2016_18000 ZSE Energia a.s. 35.0
F_0132_06_2015_18000 OZK Servise s.r.o. 98.0
F_0132_05-2017_18000 AUMO s.r.o. 144.07
F_0131_08_2013_18000 Slovenská pošta, a.s. 98.85
F_0131_07_2018_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 19.12
F_0131_07_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 13.74
F_0131_06_2016_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0131_06_2015_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 19.98
F_0131_05_2017_18000 Profit real s.r.o. 1003.12
F_0130_08_2013_18000 SPP, a.s. 13.0
F_0130_07_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 69.66
F_0130_07_2014_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 2461.61
F_0130_06_2016_18000 Správa budov s.r.o. 11.75
F_0130_06_2015_18000 Profit real s.r.o. 1871.63
F_0130_05_2017_18000 OZK Service s.r.o. 102.0
F_0129_08_2013_18000 Správa budov s.r.o. 90.73
F_0129_07_2018_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 69.66
F_0129_07_2014_18000 Profit real, s.r.o. 278.83
F_0129_06_2016_18000 Správa budov s.r.o. 65.33
F_0129_06_2015_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 44.08
F_0129_05_2017_18000 Krídla s.r.o. 27.0
F_0128_08_2013_18000 Správa budov s.r.o. 39.98
F_0128_07_2018_18000 Správa budov s.r.o. 11.75
F_0128_07_2014_18000 Správa budov s.r.o. 18.83
F_0128_06_2016_18000 Slovak Telecom a.s. 731.88
F_0128_06_2015_18000 Slovenská pošta a.s. 73.05
F_0128_05_2017_18000 DŠS dopr. doškolovacie stredisko 30.0
F_0127_08_2013_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 35.92
F_0127_07_2018_18000 O2 Business Services 282.66
F_0127_07_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 30.6
F_0127_06_2016_18000 Edenred Slovakia s.r.o. 3130.38
F_0127_06_2015_18000 Rastislav Hančin -Pneuservis 479.43
F_0127_05_2017_18000 Slovenská pošta a.s. 1944.15
F_0126_08_2013_18000 Slovak Telekom,, a.s. 629.92
F_0126_07_2018_18000 Profit real s.r.o. 2141.84
F_0126_07_2014_18000 Energa Slovakia 61.0
F_0126_06_2016_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0126_06_2015_18000 Mesto Rožňava 25.55
F_0126_05_2017_18000 UNI Racing s.r.o. 55.4
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013