Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 2193
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0193_09_2019_18000 Orange Slovensko a.s. 74.93
F_0192_09_2019-18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 15.61
F_0191_09_2019-18000 Profit real s.r.o. 2098.78
F_0190_09_2019_18000 Slovenská pošta a.s. 126.6
F_0189_09_2019_18000 Správa budov s.r.o. 11.6
F_0188_09_2019_18000 Správa budov s.r.o. 65.33
F_0187_09_2019_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0186_09_2019_18000 Správa budov s.r.o. 10.91
F_0185_09_2019_18000 O2 Business Services 59.42
F_0184_09_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 14.64
F_0183_09_2019_18000 Petit press a.s. 57.15
F_0182_09_2019_18000 Magna Energia a.s. 70.0
F_0181_09_2019-18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0180_09_2019_18000 Slovnaft a.s. 378.04
F_0179_09_2019_18000 Ticket Service s.r.o. 2224.0
F_0178_09_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 66.15
F_0177_09_2019_18000 PHDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 314.27
F_0176_09_2019_18000 Orange Slovensko a.s. 79.52
F_0175-09_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 15.7
F_0174_09_2019_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0173_09_2019_18000 JUDr. Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0172_08_2019_18000 Protect servis s.r.o. 90.0
F_0171_08_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 29.4
F_0170_08_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 77.33
F_0169_08_2019-18000 Slovenská pošta a.s. 157.05
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2014