Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0110_05_2019_18000

Detail faktúry č. F_0110_05_2019_18000

Popis fakturovaného plnenia
klimatizačná jednotka
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
747.98
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Z201914249_Z 7.5.2019
Dátum doručenia faktúry
5/22/19

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Wintec Slovakia s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Banská Štiavnica
IČO
48269191
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0110_05_2019_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014