Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0082_04_2019_18000

Detail faktúry č. F_0082_04_2019_18000

Popis fakturovaného plnenia
hlasové služby 3/2019
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
72.72
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-27/2016-500 10.6.2016
Dátum doručenia faktúry
4/12/19

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
O2 Business Services]
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
50087487
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0082_04_2019_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014