Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0142_07_2019_18000

Detail faktúry č. F_0142_07_2019_18000

Popis fakturovaného plnenia
odvoz odpadu zo skladu- kontajner
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
334.22
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-0001/2019 17.6.2019
Dátum doručenia faktúry
7/10/19

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Kosit a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
36205214
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0142_07_2019_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014