Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0107_05_2020_18000

Detail faktúry č. F_0107_05_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
tepelná energia 5/2020 Michalovce
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
50.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-57/2019-230 13.12.2019
Dátum doručenia faktúry
5/6/20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
ZSE Energia a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
36677281
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0107_05_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014